Ly tách sứ màu xanh viền vàng

200.000

Tách trà sứ thiết kế tinh tế, tiện ích sử dụng, thích hợp với mọi đối tượng sử dụng, sản phẩm có hộp quà tặng trang trọng và lịch thiệp.