GIỎ QUÀ TẾT

1.100.000

Các sản phẩm trong Giỏ Qùa Tết  2023: 

  • Bánh quy nhập khẩu cao cấp
  • Chocolate cao cấp
  • Rượu Vang cao cấp
  • Các loại hạt khô cao cấp nhập khẩu