Hộp Quà Xuân Bách Hạc Diên Niên

1.300.000

 Hộp Qùa ” Xuân Bách Hạc Diên Niên”

  • Hồng sâm việt quất
  • Nước đông trùng thảo nhung hưu hồng sâm
  • Nước hồng sâm đông trùng hạ thảo
  • Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa
  • Sâm lát mật ong
  • Kẹo sâm cao cấp
  • Hộp quà hình hạc 2024